Oferta

Wykonuję ekspertyzy z dziedziny fizyko-chemii dotyczące:

  1. Technicznej analizy dokumentów sporządzonych różnymi środkami pisarskimi.
  2. Datowania podpisów i innych odręcznie wykonanych zapisów, ustalanie chronologii (kolejności) naniesienia zapisów, wydruków.
  3. Analizy i identyfikacji substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy kontrolowanych Ustawą „o przeciwdziałaniu narkomanii”.
  4. Analizy wyrobów alkoholowych lub tytoniowych w tym i e-papierosów.
  5. Badań płynów łatwopalnych i ustalania przyczyny pożaru na podstawie pozostałości zabezpieczonych z miejsca pożaru.
  6. Analizy materiałów wybuchowych i substancji drażniących.
© Badania-dokumentow.pl 2021 Realizacja: Damtox
facebook linkedin twitter
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.