O mnie

krzysztof przybysz

Mgr Krzysztof Jerzy Przybysz – z wykształcenia jestem chemikiem. Ukończyłem studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz tamże w 2011r. studia podyplomowe z zakresu analiz chemicznych związanych z ochroną środowiska. Ustawicznie podnoszę kwalifikacje i aktualizuję oraz poszerzam wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach z zakresu analityki chemicznej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych. Od kilkudziesięciu lat jestem biegłym sądowym ustanowionym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w zakresie fizyko-chemii, analizy substancji psychoaktywnych oraz badania wieku dokumentów. Jestem ekspertem Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Uczestniczyłem w realizacji dwóch programów badawczych z zakresu badania dokumentów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Od 1991 roku prowadzę działalność gospodarczą o charakterze eksperckim. W jej ramach wykonuję ekspertyzy na zlecenie osób fizycznych oraz podmiotów procesowych. Przeprowadzam szkolenia i udzielam bezpłatnych konsultacji w zakresie posiadanej wiedzy oraz zdobytych uprawnień.

Wykonuję ekspertyzy z dziedziny fizyko-chemii dotyczące:

Ekspertyzy przygotowuję rzetelnie z należytą starannością  możliwie szybko przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnej ceny.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz.U.2013, poz. 427
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133,
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U.2010, nr 90, poz. 594 j.t.,
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym – Dz.U.2013, poz. 518,
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym – Dz.U.2013, poz. 508,
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii –
  Dz. U. 2005 nr 179 poz.1485.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych – Dz. U. 2018 poz. 1591

Bibliografia

 1. Aginsky, Valery N. 1994. „Determination of the age of ballpoint pen ink by gas and densitometric thin-layer chromatography”. Journal of Chromatography A 678 (1): 119–25.
 2. Aginsky, Valery. N. 1996. „Dating and characterizing writing, stamp pad and jet printer inks by gas chromatography/mass spectrometry”. International Journal of Forensic Science Document Examiners, 2, nr 2: 103–16.
 3. Łuczak, Roman i Waldemar Krawczyk. 2002. „Metodyka badań wieku dokumentów”. Problemy Kryminalistyki 236: 18–22.
 4. Brunelle, Richard L. i Kenneth R. Crawford. 2003. Advances in the forensic analysis and dating of writing ink. Charles C. Thomas.
 5. Bügler, Jürgen H, Hans Buchner i Anton Dallmayer. 2005. „Characterization of ballpoint pen inks by thermal and desorption and gas chromatography-mass spectrometry.” Journal of Forensic Sciences 50: 982–88.
 6. Bügler, Jürgen H., Hans Buchner i Anton Dallmayer. 2008. „Age determination of ballpoint pen ink by thermal desorption and gas chromatography-mass spectrometry”. Journal of Forensic Sciences 53 (4): 982–88.
 7. Ezcurra, Magdalena, Juan M.G. Góngora, Itxaso Maguregui i Rosa Alonso. „Analytical methods for dating modern writing instrument inks on paper”. Forensic Science International 197 (1–3): 1–20.
 8. Weyermann, Céline, Joseph Almog, Jürgen Bügler, i Antonio A. Cantu. 2011. „Minimum requirements for application of ink dating methods based on solvent analysis in casework”. Forensic Science International 210: 52–62.
 9. Koenig, Agnès, Jürgen Bügler, Dieter Kirsch, Fritz Köhler i Céline Weyermann. 2015. „Ink dating using thermal desorption and gas chromatography/mass spectrometry: Comparison of results obtained in two laboratories”. Journal of Forensic Sciences 60 (s1):52–61.
 10. Koenig, Agnès, Sophie Magnolon i Céline Weyermann. 2015. „A comparative study of ballpoint ink ageing parameters using GC/MS”. Forensic Science International 252: 93–106.
 11. Goc Mieczysław. 2016. Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej.
 12. Cantú, Antonio A. 2017. „On the behavior of certain ink aging curves”. Forensic Science International 278: 269–79.
 13. Koenig, Agnès, i Céline Weyermann. 2018. „Ink dating, part I: Statistical distribution of selected ageing parameters in a ballpoint inks reference population”. Science and Justice 58: 17–30.
 14. Koenig, Agnès, i Céline Weyermann. 2018. „Ink dating part II: Interpretation of results in a legal perspective”. Science and Justice 58: 31–46.
© Badania-dokumentow.pl 2021 Realizacja: Damtox
facebook linkedin twitter
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.