Chromatogramy tuszy trzech różnych wkładów długopisowych

Od kilku lat pojawiają się w obiegu długopisy reklamowe.
Produkty te wyposażone są we wkłady w obudowach z tworzyw sztucznych. Skład pasty długopisowej zdecydowanie odbiega od tych firmowanych np. przez Parkera czy firmę Zenith. Zasadniczą różnicę stanowi względnie wysoki poziom 2-fenoksyetoksyetanolu (2PEE). Ponadto w różnej proporcji występują dodatkowe „homologi” 2-fenoksyetanolu (2PE). Obecność 2PEE nie jest czymś wyjątkowym są na jego temat informacje w publikacjach ale o innych homologach 2PE jakoś nigdzie nie czytałem. Wkłady tego rodzaju z racji niskiej ceny są obecnie powszechnym narzędziem pisarskim. Ciekawe od jak dawna? Być może uda się ustalić cezurę czasową i byłoby dostępne kolejne narzędzie do datacji dokumentów.