Cennik

Do badań wieku zapisu kwalifikują się wszystkie dokumenty, na których widnieją zapisy wykonane klasycznym długopisem. Wydruki oraz zapisy wykonane flamastrem, piórem atramentowym lub żelowym oraz ołówkiem lub kredką, nie kwalifikują się do badań. Możliwości  badawcze ograniczają się jedynie do oszacowania wieku zapisu i stwierdzenia, czy zapis powstał niedawno tzn. co najwyżej 2 lata przed badaniami. Dokładniejsze oznaczenie czasu zapisu bez materiału porównawczego nie jest możliwe.
Ze względu na przebiegający proces  naturalnego starzenia  bardzo ważne jest aby dokumenty poddawać badaniom jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki.

Ekspertyzy wieku zapisu pozwalają z dużym prawdopodobieństwem wykazać fałszerstwo polegające na „sfabrykowaniu” dokumentu na karcie z podpisem „in blanco” lub dokonania innych nieuprawnionych dopisków nie w dacie sporządzenia dokumentu. Badania naruszają integralność dokumentu, albowiem wymagają pobrania materiału w postaci wycinków z linii zapisu.

  1. Badanie wieku zapisu:

Badania wstępne etap I – oględziny makro i mikroskopowe, ocena przydatności materiału do badań:

Badania wstępne etap II – oznaczanie poziomu markera w linii zapisu

Całkowity koszt (badania wstępne i zasadnicze wykonywane zgodnie z metodyką V. Agińskiego) :

Zlecenie badania wieku dokumentu – pdf

  1. Ekspertyzy identyfikacyjne:

Analiza próbek na obecność substancji kontrolowanych ustawą „o przeciwdziałaniu narkomanii”, pozostałości płynów łatwopalnych, substancji drażniących oraz materiałów wybuchowych

W przypadku większej ilości próbek ceny podlegają negocjacji.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Wykonujący badania nie jest płatnikiem podatku VAT.

© Badania-dokumentow.pl 2021 Realizacja: Damtox
facebook linkedin twitter
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.